vi som gärna hjälper dig

Crister Bäcklund
expert inom arbetsmiljö och arbetsprocesser. Har lång erfarenhet av arbetsmiljösystem inom verkstad, bygg och tillverkning.

010-1751303
crister.backlund@ggarbetsmiljo.se
    

Johan Gahnström – arbetsmiljöspecialist och kemist. Har tidigare anställningar inom Arbetsmiljöverket som inspektör, arbetsmiljöchef på JM AB, Moniere och Vattenfall som erfarenhet.

010-1751304
johan.gahnstrom@ggarbetsmiljo.se

Kennet Gunnarsson 
arbetsmiljöspecialist och organisationskonsult. Har lång erfarenhet av att bygga systematiska arbetsmiljösystem och har dessutom lå̊ng erfarenhet av att stötta chefer och ge råd till organisationer.

010-1751302
kennet.gunnarsson@ggarbetsmiljo.se

Fredrik Mannheimer, Vd
har över 25 års erfarenhet av företagande och äger idag en företagshälsovård. Ansvarar för medarbetarenkäter vid sidan om kundkontakter och utvecklingsfrågor.

010-1751301
fredrik.mannheimer@ggarbetsmiljo.se

PARTNERS

Högstedts Ekonomikonsulter