vi kan hjälpa dig med...

...att bygga ett arbetsmiljösystem

...att få kontroll över vilken lagstiftning du har att leva upp till

...rutiner, instruktioner, handlingsplaner och faktablad, med mera.

...olika undersökningar, kartläggningar, mätningar och bedömningar

...att utbilda chefer, skyddsombud och medarbetare inom arbetsmiljöområdet, hälsa och säkerhet

...att bistå er när Arbetsmiljöverket har ställt krav på din verksamhet

...konsultativt HR-stöd

 

 

Kontakta oss